شمارش معکوس تا روز مراسمکارت دعوت

خوشحال می شیم اگه تو جشن دندون سری عزیز دلمون
بابک جون
تشریف بیارین ، حضور شما عزیز دوست داشتنی
بهترین هدیه به ماست

1398/10/05

پنجم دی ماه هزار و سیصد و نود هشت
ساعت 7 الی یازده
آدرس خیابان پاسداران سالن اجتماعات

موقعیت مراسم

دریافت مسیر